ખોડીયાર માં ની સ્તુતિ


માડી તારા ચરણ સ્પર્શતા,જીવને અનંત શાંતિ મળી ગઈ પામી કૃપા જીવનમાં મા તારી,નિખાલસજીવન આપી ગઈ .......ખોડીયાર માડીનો પ્રેમ પાવન,અનુભવે સમજાઈ જાય. માડી તારાપ્રેમની ઓળખ થઈ,જ્યાં અજબકૃપા તારી થઈ કૃપાના સાગરની જ્યોત પડતા,જીવનમાં શાંંતિ મળી ગઈ દર્શન તારા શ્રધ્ધાએ કરતા,માતારા આગમનની કૃપા થઈ પવિત્ર જીવનની રાહ મળી ગઈ,જ્યાં કૃપા માડીતારી થઈ .......ખોડીયાર માડીનો પ્રેમ પાવન,અનુભવે સમજાઈ જાય. શ્રધ્ધારાખી માતારો મંત્ર જપતા,આશા અપેક્ષા છુટી ગઈ નિર્મળજીવનની રાહ મળીજીવને,અનુભવથી સમજાઈ ગઈ જન્મમરણના બંધન નાસ્પર્શે,જ્યાં મોહમાયા ભાગતી થઈ પ્રેમની પાવનરાહ મળે અવનીએ,ખોડિયારમાની કૃપા થઈ .......ખોડીયાર માડીનો પ્રેમ પાવન,અનુભવે સમજાઈ જાય.

હે નવદુગાઁ માઁ આઇ ખોડીયાર 'સપ્ત ભૂ મંડળે માં તું છે
સપ્ત સમુંદર માં તું છે સપ્ત પાતાળ માં તું છે સપ્ત નદી માં તું છે સપ્ત ચિરંજીવ માં તું છે સપ્ત સબ્દ માં તું છે સર્વે વ્યાપી સર્વે બેઠી માં ઉમિયા તું જ ખોડીયાર છે  

' હે નવદુગાઁ માઁ આઇ ખોડીયાર '
તમારા સપ્તાક્ષરમાં સાક્ષાત દર્શન થાય છે

' જ ' કેતા જીવન સુધરે,
' ય ' કેતા અવની સુખ મળે,
' ખો ' કેતા માઁ ખડી થાય,
' ડી ' કેતા દળદળ જાય,
' યા ' કેતા માઁ આવી મળે,
' ર ' કેતા રિદ્ધિ સિદ્ધિ મળે,
' માઁ ' કેતા મરણ ટાળે,
' જય ' કેતા જયકાર થાય,
' ખોડિયાર ' કેતા સંકટ જાય.

.......જય ખોડિયાર માઁ......ખોડીયાર માતાજી ની સ્તુતિ
 
============================

જય ખોડિયાર દિન દયાળી, તમારું સ્મરણ મારે સાચું રે
સંકટ સમયે સહાય થાજો, પ્રાર્થના કરી મન યાચું રે
ભવસાગર માં ભૂલો પડ્યો માં, ભમી ભમી મન થાક્યું રે
સ્મરણ તમારું ના સહેજ કર્યું, માયામાં ચિત્ત રાખ્યું રે
જોશો જરાના દોષ માડી, ક્ષમા કરી ઉર રહેજો રે
શી રીતે મહિમા ગાવું માં, શબ્દ નથી કે વાણી રે
ખમ્મા ખમ્મા મારી ખોડલ માં, તું તો આદ્ય ભવાની રે
આ જગત માં નથી કોઈ મારું, સઘળા જુઠ્ઠા સબંધી રે
રૂઠયા ગ્રહ ને રુઠી વિધીતા, નબળા પણ ભાગ્ય ના લેખ રે
ન માગું માડી ધન દોલત, ન માગું હીરા મોતી રે
સાદ કરું ત્યાં પ્રગટ થાજો, વિનવું હું કર જોડીને
મંત્ર તંત્ર કે શાસ્ત્ર વળી, ધર્મ કર્મ ન જાણું રે
એક ચિત્તથી સ્મરણ કરી, તારામાં સુખ માણું રે
રખવાળી તું ત્રણ ભુવનની, ભક્ત જનોએ વખાણી રે
ખમ્મા ખમ્મા મારી ખોડલ માં, તું તો આદ્ય ભવાની રે
અપરાધ કર્યા માવડી મેં ઘણા, સ્મરણ ન કીધું તમારું રે
અમેતો અહંકાર નું ઝેર, ઘૂંટી ઘૂંટી ને પીધું રે
હે જગદંબા પતિ તપાવન, ભક્તો ની વહારે આવો રે
પાપ અમારા ખાખ કરી, પૂર્ણ તેજ પ્રગટાવો રે
ભક્ત જનોના દુ:ખ હરનારી, તું દાતા ને દાની રે
ખમ્મા ખમ્મા મારી ખોડલ માં, તું તો આદ્ય ભવાની રે
રચ્યો છે છંદ ખોડલ માનો, જે કોઈ પ્રેમથી ગાશે રે

માં રાજપરાવાળી ભાવનગર વાળી, બીડજ વાળી, સિવિલ વાળી,
મેમનગર વાળી, ખોડીયાર માં મનોકામના પૂરી કરે રે

ઓમ નમો મંગલમ સદા મંગલમ, સદા સદા સર્વદા સર્વદા
ઓમ નમો ભક્ત રક્ષક દેવી ખોડલ, ઓમ નમો સ્તુતે ઓમ નમોસ્તુતે નમો નમઃ
ઓમ લાખો ના પાલન હારી, જગ જનની જગદંબા નમો સ્તુતે
આપ છો ખોડલ તુજ આધાર, એ ભવસાગર થી તારવા માં બનો તૈયાર
એ વિશ્વ બધામાં તું વસીને અણુ અણુ માં વાસ
એ પોતાના ગણી રાખજો, તારા ભક્તો ને ખાસ
એ ખોડલ ખુબ વરસાવજે અમી તણો વરસાદ
એ માગું માવડી એટલું કે અમને રહેજો યાદ

માતાજી સૌનું ભલું કરો, એવા અંતરથી આશીર્વાદ..!!

I BUILT MY SITE FOR FREE USING